top of page
Doctor Office

 FAQ Dutch  

VAAK GESTELDE VRAGEN
Waarom is een niertransplantatie nodig?

Wanneer de nieren niet meer functioneren - meestal als gevolg van hoge bloeddruk en diabetes - is een niervervangende therapie noodzakelijk. Voor patiënten die geen ongecontroleerde infectie- of oncologische ziekten hebben en die fit genoeg zijn om een operatie te ondergaan, is niertransplantatie de voorkeursbehandeling.

Wat zijn immunosuppressiva?

Afweeronderdrukkende medicatie verminderen de functie van het afweersysteem van het lichaam, het immuunsysteem. Dit wordt immunosuppressie genoemd. Deze medicijnen zijn nodig om te voorkomen dat het immuunsysteem het niertransplantaat als vreemd herkent en aanvalt door het te beschadigen (afstoting).

Wat is het Torque Teno virus (TTV)?

Het Torque Teno virus is een uniek virus. Het vermenigvuldigt zich in menselijke cellen en komt voor in het bloed van bijna  iedereen. In tegenstelling tot veel andere virussen veroorzaakt het geen ziekte.

Hoe kan  het meten van TTV niertransplantatiepatiënten helpen?

De TTV-niveaus nemen toe met de mate van immunosuppressie. Daarom gebruiken we het als een maat voor de werking van het immuunsysteem - een "immunometer". Een laag TTV-niveau geeft aan dat het immuunsysteem relatief actief is, terwijl een hoog niveau aangeeft dat het immuunsysteem vertraagd is. Door de TTV als "immunometer" te gebruiken, proberen we de immunosuppressie na niertransplantatie te sturen en te optimaliseren en zo infectie en afstoting te verminderen.

Hoe wordt TTV gemeten?

TTV wordt gemeten met een eenvoudige routinemethode die PCR (polymerasekettingreactie) heet. Deze methode kan TTV detecteren in een zeer kleine hoeveelheid bloed na een eenvoudig routine bloedonderzoek.

Wat is een klinisch onderzoek?

Een klinisch onderzoek wordt uitgevoerd op een groep patiënten bij wie men denkt dat een nieuwe behandeling of interventie nuttig kan zijn. De patiënten worden gewoonlijk in twee groepen verdeeld: de ene groep krijgt de standaardbehandeling en de andere de experimentele behandeling. Als het onderzoek is afgerond, worden de groepen vergeleken en analyseren de onderzoekers wie de beste resultaten had.

Waarom is een klinische proef nodig?

Wij geloven dat het metenvan TTV in het bloed van niertransplantatiepatiënten ons een beter idee geeft van de werkelijke toestand van het immuunsysteem dan routinematige metingen. Een klinische studie is de beste methode om onze hypothese te testen dat TTV-geleide immunosuppressie nuttig en veilig is.

Hoe kan ik deelnemen aan de klinische studie?

Als u onlangs een niertransplantatie hebt ontvangen en uw transplantatiecentrum  hoort bij de deelnemende centra aan de studie, , kunt u deelnemen aan het onderzoek. In dat geval moet u contact opnemen met uw behandelend nefroloog, die u meer informatie kan geven.

Kan mijn kliniek/ziekenhuis al TTV gebruiken?

Ja, sommige laboratoria bieden al TTV-meting aan en uw kliniek kan uw monsters naar hen opsturen om de TTV-belasting te beoordelen. Het voordeel van TTV-meting is echter nog niet aangetoond en TTV maakt nog geen deel uit van de standaardzorg.

Hoe kan mijn arts hier meer over te weten komen?

Een toenemend aantal artikelen, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, gaat in op algemene en specifieke vragen over de waarde van TTV in de klinische routine. Onze website biedt aanvullende informatie. Daarnaast zullen we alle projectspecifieke resultaten presenteren op de website en op wetenschappelijke conferenties. Details van de wetenschappelijke bijeenkomsten zullen worden aangekondigd op de website.

 

Hoe kan ik de projectresultaten te weten komen?

De resultaten zullen via een breed scala aan media worden verspreid. De communicatie omvat sociale media, patiëntenorganisaties en de projectwebsite. De resultaten zullen worden gepubliceerd in een databank (https://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials) die toegankelijk is onder het TC-nummer van de EU: 2022-500024-30-00.

 

Wie zit er achter het project?

Het project wordt gecoördineerd door de Medische Universiteit van Wenen (Oostenrijk) en gefinancierd door de Europese Commissie. Het TTV GUIDE TX projectconsortium omvat 19 deelnemers uit 7 Europese landen. Vooraanstaande klinische virologen, transplantatienefrologen, trial managers en ethici hebben zich aangesloten. Dertien centra in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Tsjechië en Frankrijk zullen aan de klinische proef deelnemen.

TRIAL-SPECIFIEKE VRAGEN voor transplantatiepatiënten in deelnemende centra
Waarom heeft de proef twee armen/groepen?

Er zijn twee groepen of armennodig om te beoordelen of TTV-geleide immunosuppressie (actieve arm) veilig en effectief is in vergelijking met standaardbehandeling (controlearm). Deelnemers aan de studie worden willekeurig toegewezen om ofwel TTV-geleide immunosuppressie ofwel standaardbehandeling te ontvangen.

Weet ik of ik in de TTV-geleide onderzoeksgroep zit of in de controlegroep?

Nee, om mogelijke beinvloeding te voorkomen, weten deelnemers niet of zij TTV-geleide of standaardbehandeling krijgen. Als deelnemers weten in welke groep ze  zitten, kunnen ze anders handelen en zo de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden.

Is er een fysieke interventie?

De enige specifieke interventie voor het onderzoek is de afname van een kleine hoeveelheid bloed voor routinematige laboratoriumtests. Daarom is er geen extra venapunctie nodig.

Moet ik mijn transplantatiecentrum vaker bezoeken?

Nee,  het onderzoek brengt geen extra bezoeken met zich mee naast de routinebezoeken.

Wat moet ik doen tijdens het onderzoek?

Het is belangrijk dat u voor de studievisites komt  en uw immunosuppressieve medicatie regelmatig inneemt. U moet het onderzoeksteam ook informeren over wijzigingen in uw medicatie, bijwerkingen en infecties of orgaanafstotingen die buiten de onderzoekslocatie worden behandeld.

Hoe ben ik verzekerd?

Zodra u aan het onderzoek deelneemt, wordt u gedekt door een proefpersonen verzekering De verzekering betaalt voor schade door het onderzoek.

Krijg ik een vergoeding of compensatie?

U kunt een vergoeding van uw reiskosten aanvragen. Er zal geen bijkomende financiële compensatie zijn.

Met wie kan ik contact opnemen tijdens de proef?

U ontvangt een proefidentificatiekaart met alle contactgegevens van het proefteam.

bottom of page